Умови використання

Завантаження Miele

1. Цей Договір регулює завантаження та використання програмного забезпечення та інформації Miele. Завантажуючи, користувач погоджується на ці обов'язкові умови.

2. За загальним правилом, завантаження доступні 24 години на добу, сім днів на тиждень. Однак Miele не несе відповідальності за безперервну роботу Інтернету та комп'ютерної системи.

3. Miele ретельно слідкує за тим, щоб завантаження були останньої версії. Однак Miele залишає за собою право змінювати інформацію та програмне забезпечення у будь-який час, зокрема, щодо подальшого технічного та економічного розвитку або зміни умов обслуговування та загальних умов, також враховуючи ціноутворення та комерційні моменти, без обов'язку анонсування та повідомлення про зміну.          

Права та відповідальність при використанні

1. Вміст охороняється законом, зокрема, авторським правом, на користь Miele та третіх осіб. Використання, зокрема, будь-яке копіювання, розповсюдження, демонстрація, трансляція, надання публічного доступу та інше відтворення, а також адаптація та переробка, дозволяється тільки з чіткого письмового дозволу Miele або відповідного правовласника.

2. Програмне забезпечення Miele не можна копіювати, перепродавати, позичати або передавати неавторизованим третім особам. Програмне забезпечення Miele містить комерційні таємниці. З цієї причини програмне забезпечення не можна піддавати інженерному аналізу, декомпілювати, дизасемблювати або опрацьовувати в інших корисних формах.

3. Якщо авторським правом визначено, що, як виняток, за певних умов дозвіл на використання не є абсолютно необхідним, то обмеження щодо прав використання у попередніх пунктах не перешкоджають цьому.

4. Miele надає користувачу основні неексклюзивні неперехідні права, які можуть бути відкликані у будь-який час для використання завантажень у ділових цілях у рамках існуючих господарських договорів з Miele. Можливе авторське право та зіставні повідомлення потрібно приймати без змін.

5. Miele відмічає, що передача даних через Інтернет є незахищеною. Не можна виключити можливість бачити дані неавторизованим особам або фальсифікацію даних.

Відповідальність

1. Через доступність вмісту та завантаження або через цей Договір не робиться жодних гарантій або стверджень. Так само з нього не постає жодних гарантійних рекламацій.

2. Miele не несе відповідальності ні за точність, повноту, якість та надійність інформації, ні за результати, які можуть бути досягнені через використання такої інформації. Miele не несе відповідальності за будь-яку умовну шкоду від використання завантажень, наприклад, переривання послуги, втрату прибутку, втрату інформації та даних.  Рішення про використання програмного забезпечення, розкритого Miele через завантаження, повинно прийматися користувачем у консультаціях з Miele.

3. Miele, незалежно від юридичних підстав, не несе відповідальності за шкоду, що виникає з використання, неможливості використання, можливих помилок апаратного та програмного забезпечення або некоректних системних налаштувань користувача.  Користуйтеся завантаженнями на власний ризик. Miele не несе відповідальності за програмне забезпечення та інформацію, особливо щодо їх зручності, точності, повноти та відсутності вірусів.                      

4. Також Miele не несе відповідальності за шкоду, завдану вірусами, програмами "троянський кінь", фальшивими вірусами або подібними програмами, частинами програм та кодів, які спричиняють подібні порушення, руйнування або помилки систем або частин. Користувач самостійно вживає заходів для захисту від вірусів та інших деструктивних даних.

5. Miele не несе відповідальності за неправильну передачу даних з Miele, роботу третіх осіб з цими даними, особливо через неавторизований доступ до мереж та систем Miele, оскільки такий доступ не підтримується Miele.

6. Відповідальність не виключається за умови, що вона повинна передбачатися, наприклад, якщо шкода завдана навмисно або через недбалість, через гарантії якості або через порушення матеріальних договірних зобов'язань, у випадку втрати життя, кінцівки або здоров'я, а також у випадку відповідальності, передбаченої законом про відповідальність за якість випущеної продукції. Однак компенсація за порушення матеріальних договірних зобов'язань обмежується шкодою, передбачуваною або типовою для договору, за умови відсутності умислу або необережності. Це не передбачає змін у тягарі доказування за рахунок користувача.

Перегляд PDF-файлів

Для перегляду PDF-файлів потрібен Adobe Acrobat Reader.

Перегляд даних CAD

Дані для планування дозволяють просто, швидко та безпечно планувати у дво- та іноді тримірних видах спереду та видах плана поверху. Дані щодо планування, такі як виміри, точки з'єднання та необхідні установки на місці, підсвічені.

Як правило, для перегляду файлів CAD потрібне спеціальне програмне забезпечення. Дані CAD від Miele доступні у різних форматах та сумісні з сучасними програмами CAD:

3DS: https://en.wikipedia.org/wiki/.3ds

DWG: https://en.wikipedia.org/wiki/.dwg

OBJ: https://en.wikipedia.org/wiki/Wavefront_.obj_file

STEP: https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303-21

Проектні файли приладів належним чином помічені відповідно до типу нагрівання “EL” (електричне), “D” (парове) або “G” (газове). Додаткові букви "D", "S", "V" або "R" означають вид прилада зверху, збоку, спереду або ззаду.

Отримувач бере на себе відповідальність за правильний вибір та наслідки використання даних, а також за заплановані або досягнені результати. Відповідальність за шкоду та подальшу втрату виключається.

Відповідальність не виключається, за умови, що слід припускати її настання, наприклад, якщо шкода завдана навмисно або через недбалість, через гарантії якості або через порушення матеріальних договірних зобов'язань, у випадку втрати життя, кінцівки або здоров'я, а також у випадку відповідальності, передбаченої законом про відповідальність за якість випущеної продукції. Однак компенсація за порушення матеріальних договірних зобов'язань обмежується шкодою, передбачуваною або типовою для договору, за умови відсутності умислу або необережності. Це не передбачає змін у тягарі доказування за рахунок користувача.

Ми будемо раді відповісти на будь-які запитання, які у вас можуть виникнути:

Контакти

Вебсайт Miele

Сайт ТОВ Мілє може містити посилання на сайти інших постачальників. Кожне перше з'єднання з пов'язаним сайтом перевіряється на незаконний контент. ТОВ Мілє не несе відповідальності за зовнішній контент, до якого можна отримати доступ через такі посилання. Однак, якщо ТОВ Мілє визначить або дізнається про факт демонстрації незаконного контенту сайтом, таке посилання буде видалене якомога швидше.

UA RU